Psihologie organizationala

 

 • Consiliere psihosociala: pentru orientare școlară și profesională, conversie profesională, cadre didactice
 • Consiliere vocațională
 • Consult psihologia muncii
 • Consultanță MRU (managementul resurselor umane)
 • Evaluare psihologică în vederea orientării școlare și profesionale
 • Evaluare psihologică la angajare
 • Evaluare psihologică pentru comisii
 • Evaluare psihologică pentru promovare profesională
 • Evaluare psihologică pentru schimbarea funcției
 • Evaluare psihologică periodică
 • Evaluarea personalității
 • Evaluarea stării de sănătate mentală

 • Evaluarea unor aspecte psihologice specifice cuplului, familiei sau altor grupuri
 • Grup de suport pentru familii monoparentale
 • Psihologie aplicată în domeniul securității naționale

 • Testare capacitate intelectuală (coeficient de inteligență - IQ)
 • Testare psihologică în vederea obținerii permisului port arma
 • Testare psihologică instructor auto și profesor legislație
 • Testare psihologică licență TAXI
 • Testare psihologică profesori

 

Principalele acte normative in domeniul psihologiei ocupationale si  psihologiei rutiere urmatoarele:

Legea Sanatatii si Securitatii in Munca 319 din 2006, publicata in MO nr. 646 din 26.06.2006
Normele metodologice de aplicare a Prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319 din 2006 aprobate prin HG nr. 1425 din 2006 si publicate in MO nr. 882 din 30.10.2006
HG nr. 355 din 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor publicata in MO nr. 332 din 17.05.2007HG nr.1169 din 2011 pentru modificarea si completarea HG nr. 355/2007 privind supraveghearea sanatatii lucratorilor

Legea 213 / 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologic din Romania

Ordinul M.Transporturilor nr. 1260 din 10.10.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privint examinarea medicala si psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor si periodicitatea examinarii, publicata in MO nr 756 din 05.12.2013