Obtinere permis auto

   Centrul Medical Intermedica desemnat de catre Directia de Sanatate Publica sa efectueze constultatiile si investigatiile necesare persoanelor care urmeaza cursuri in scolii de soferi profesionisti si amatori in vederea obtinerii permisului de conducere pentru toate categoriile A, B, C, D, E 

   Serviciile MEDICALE pe care le asiguram zilnic, prin comisia de specialisti acreditati , sunt urmatoarele:

- intocmire Fisa de consultatii medicale TIP A (B): Boli interne, Ortopedie, Neurologie, Psihiatrie, Oftalmologie, ORL

- evaluara medicala APT/INAPT de a conduce autovehicule

pentru:
- obtinere / reinnoire permis de conducere

- preschimbare permis conducere   

   Obligativitatea examenului medical la preschimbarea permisului auto este argumentata de numarul mare de accidente rutiere din ultima perioada, in trecut prelungirea facandu-se fara a se prezenta fisa medicala. Modificarile legislative recente, in acord cu directivele europene, privind reglementarea obtinerii / preschimbarii permisului auto vizeaza si continutul permisului, care va avea mentionate si specificatii de ordin medical (reiesite in urma investigatiilor de specialitate incluse in fisa medicala permis auto).

   Examinarile PSIHOLOGICE se efectueaza conform legii 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologic din Romania de catre Cabinetul Individual de Psihologie POPA ADRIANA ELENA, asociat cu Centrul Medical Intermedica, cabinet acreditat pe psihologie rutiera de catre Ministerul Transporturilor     

   Permisul de conducere nu se va elibera sau reinoi in cazul candidatilor sau conducatorilor auto care prezinta urmatoarele afectiuni: tulburari mintale grave, retard psihic sever, dependenta de alcool, abuz de droguri, epilepsie si alte afectiuni care prejudiciaza grav vazul, auzul, locomotia etc.   

 

Principalele acte normative:

 Ordinul nr. 1162 din 31.08.2010 publicat in M.O, Partea I nr. 631 din 08.09.2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul

 

Permis Auto – categorii si subcategorii

Categoria A – include motocicleta cu sau fara atas

Categoria AM  (moped) – vehicul cu doua, trei sau patru roti, a carui viteza maxima proiectata nu depaseste 45 km/ora si care este echipat cu un motor cu ardere interna, cu aprindere prin scanteie, cu o capacitate cilindrica ce nu depaseste 50 cm3, iar masa proprie a vehiculului nu depaseste 350 Kg (art.1 alin 2 lit.a din Directiva 2002/24/CE a Parlamentului European (cu exceptia celor care au o viteza maxima proiectata mai mica sau egala cu 25 Km/h), motociclete cu sau fara atas, tricicluri cu motor, asa cum sunt definite in directiva mentionata mai sus.

Subcategoria A1 – motocicleta cu o capacitate care nu depaseste 125 cmc si o putere  care nu depaseste 11kW

Este de retinut faptul ca, in acord cu legislatia in vigoare, posesorul permisului de conducere pentru categoria A are dreptul sa conduca  o motocicleta cu o putere care depaseste 25 kW sau un raport putere/greutate care depaseste 0,16 kW/kg, numai daca are o experienta de minimum 2 ani pe o motocicleta cu specificatii tehnice inferioare sau daca persoana are 21 de ani si promoveaza un test specific de cunostinte si comportament.

Subcategoria A2 - motociclete cu puterea maxima de 35 kW, cu un raport putere/greutate care nu depaseste 0,2kW/kg si care nu sunt derivate dintr-un vehicul avand mai mult de dublul puterii sale.

Categoria B – include:

- autovehiculul a carui masa totala maxima autorizata nu depaseste 3.500 Kg si al carui numar de locuri pe scaun, in afara conducatorului, nu este mai mare de 8

- ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 Kg

- ansamblul de vehicule a carui masa totala maxima autorizata depaseste 750 Kg, iar masa totala maxima autorizata a intregului ansamblu depaseste 3500 kg

Subcategoria B1 – autovehiculul cu trei sau patru roti avand masa proprie peste 400 kg, dar nu mai mare de 550 kg, echipat cu un motor cu ardere interna cu capacitate cilindrica mai mare de 45 cmc sau cu orice alt motor cu o putere echivalenta ori vviteza prin constructive mai mare de 50 Km/h

Categoria BE – ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata depaseste 750 Kg, iar masa totala maxima autorizata a intregului ansamblu depaseste 3500 Kg

Categoria C – se refera la:

·         Autovehicului, altul decat cel din categoria D, a carui masa totala maxima autorizata este mai mare de 3500 Kg

·         Ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg

Subcategoria C1 – autovehiculul, altul decat cel din categoria D, a carui masa totala maxima autorizata este de peste 3500 kg, dar nu mai mare de 7500 Kg. Acestui tip de autovehicul I se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 Kg

Categoria CE – ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria C si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg

Subcategoria C1E – ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din subcategoria C1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg, cu conditia ca masa totala maxima autorizata a remorcii sa nu depaseasca masa proprie a autovehiculului tragator

Categoria D – autovehiculul destinat transportului de persoane avand mai mult de 8 locuri pe scaune, in afara locului conducatorului. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 Kg

Subcategoria D1 – autovehiculul destinat transportului de persoane avand cel putin 9 locuri pe scaune, dar nu mai mult de 16, in afara locului conducatorului

Categoria DE – ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria D si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 Kg. Remorca nu trebuie sa fie destinata transportului de persoane

Subcategoria D1E - ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din subcategoria D1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg, cu conditia ca masa totala maxima autorizata a ansamblului sa nu depaseasca 12000 kg, iar masa totala maxima autorizata a remorcii sa nu depaseasca masa proprie a autovehiculului tragator. Remorca nu trebuie sa fie destinata transportului de persoane.

Persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile C sau D ori subcategoriile C1 sau D1 trebuie sa fi obtinut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoria B sau dupa caz, sa fi fost declarata “admis” la examenul pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoria B.

Solicitantul examinarii pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoriile BE, CE, DE ori subcategoriile C1 sau D1 trebuie sa fi obtinut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoriile B, C, D ori subcategoriile C1 sau D1 sau, dupa caz, sa fi fost declarat “admis” la examenul pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoriile B,C,D ori subcategoriile C1 sau D1.

Permisul auto valabil pentru o categorie da dreptul de a conduce si autovehiculele din subcategoria pe care aceasta o include.

Permisul auto valabil pentru categoriile CE sau DE isi extinde valabilitatea si pentru conducerea ansamblului de vehicule din categoria BE, daca titularul acestuia poseda si permis pentru categoria B.

De asemenea, permisul de conducere valabil pentru categoria CE este valabil si pentru categoria DE, daca titularul acestuia poseda si permis pentru categoria D; permisul de conducere valabil pentru subcategoria C1E este valabil si pentru subcategora D1E daca titularul are varsta de cel putin 21 de ani.

Permisul auto pentru subcategoriile D1 sau D1E este valabil si pentru conducerea vehiculelor din subcategoriile C1 sau C1E.

Categoria Tr - tractor, masini si utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrari;

Persoana care poseda permis de conducere valabil numai pentru categoria Tr are dreptul sa conduca si un ansamblu de vehicule format dintr-un tractor si una sau doua remorci.

De asemenea, conform legii, posesorul permisului de conducere valabil pentru una dintre categoriile B,C sau CE are dreptul sa conduca si vehicule din categoria Tr

Categoria Tb - troleibuz

Posesorul unui permis de conducere valabil pentru categoriile D sau DE are dreptul sa conduca si vehicule din categoria Tb – troleibuz

Categoria TV - tramvai

Echivalarea permiselor de conducere pentru anumite categorii si subcategorii se va face astfel:

a) pentru categoriile C1, C, D1 si D – conducatorilor auto care detin permis de conducere categoria B si care au promovat examenul corespunzator categoriei solicitate;

b) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E si DE – conducatorilor auto care detin permis de conducere pentru categoriile B, C1, C, D1, respectiv D si care au promovat examenul corespunzator categoriei solicitate

(2) Permisele de conducere dau dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, dupa cum urmeaza:

a) permisele de conducere eliberate pentru categoriile C1E, CE, D1E sau DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria BE;

b) permisele de conducere eliberate pentru categoria CE sunt valabile pentru categoria DE, daca titularii detin permis de conducere pentru categoria D;

c) permisele de conducere eliberate pentru categoria CE, respectiv categoria DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria C1E, respectiv categoria D1E;

d) permisele de conducere eliberate pentru orice categorie sunt valabile pentru vehiculele din categoria AM;

e) permisele de conducere eliberate pentru categoria A2 sunt valabile si pentru categoria A1;

f) permisele de conducere eliberate pentru categoriile A, B, C sau D sunt valabile pentru categoriile A1, A2, B1, C1, respectiv D1;

g) permisele de conducere eliberate pentru categoria B sunt valabile pentru triciclurile cu motor avand o putere de peste 15kW, cu conditia ca detinatorii permiselor sa aiba varsta de 21 de ani impliniti

(3) Persoanele care poseda permis de conducere categoria B au dreptul de a conduce ansamblurile de vehicule prevazute la lit. f) pct. 3 din anexa nr. 1, in cazul in care ansamblul depaseste 3.500 kg, numai daca fac dovada ca au absolvit un curs de formare in cadrul unei unitati autorizate de pregatire a conducatorilor de vehicule.