Obtinere atestat TAXI

Centrul Medical Intermedica are peste 10 ani de experienta in domeniul SIGURANTA TRANSPORTURILOR, efectuand investigatiile, consultatiile si evaluarile necesare la angajarea in munca precum si controalele medicale periodice pentru angajatii conducatori auto profesionisti din toate domeniile de activitate.


Serviciile MEDICALE pe care le asiguram zilnic, prin comisia de specialisti acreditati , sunt urmatoarele:
- intocmire dosar medical (examinari clinice, paraclinice si de laborator)
- evaluara medicala de siguranta transporturilor
- eliberare avize de aptitudine.
pentru:
- obtinere / reinnoire atestat Taxi
- control periodic anual atestat Taxi

Serviciile PSIHOLOGICE sunt asigurate de cabinetul de psihologie Popa Adriana din cadrul centrului medical Intermedica acreditat de ministerul transporturilor pentru psihologie  rutiera -Siguranta Transporturilor 

Principalele acte normative in domeniul medicinii muncii sunt urmatoarele:

Legea Sanatatii si Securitatii in Munca 319 din 2006, publicata in MO nr. 646 din 26.06.2006
Normele metodologice de aplicare a Prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319 din 2006 aprobate prin HG nr. 1425 din 2006 si publicate in MO nr. 882 din 30.10.2006
HG nr. 355 din 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor publicata in MO nr. 332 din 17.05.2007HG nr.1169 din 2011 pentru modificarea si completarea HG nr. 355/2007 privind supraveghearea sanatatii lucratorilor

OUG nr. 96/2003 privind Protectia Maternitatii la locul de munca aprobata prin legea 25/2004

Ordin M.Sanatatii nr. 615 din 10.09.2001 privind organizarea serviciilor de medicina muncii.
Ordinul M.Transporturilor nr. 1260 din 10.10.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privint examinarea medicala si psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor si periodicitatea examinarii, publicata in MO nr 756 din 05.12.2013